www.trouwfotograaf.info

Leveringsvoorwaarden            

 

- Levering binnen 14 dagen op 2 USB sticks.

- Beeldmateriaal is bestemd voor kosteloos en vrij gebruik *. (Afdrukken en nabestellingen kunt u zelf regelen)

- Wij kunnen altijd (ook na eventuele huwelijksbreuk,ziekte of stergeval) kosteloos fotowerk gebruiken voor promotionele doeleinden ten behoeve van uitsluitend onze eigen bedrijven of ten behoeve van  

  fotowedstrijden, zonder voorafgaande toestemming. De foto's worden niet aan derden verstrekt tbv commerciële reproductie.

- Boekingen zijn pas definitief na betaling van 50% van het totaal afgesproken bedrag, het restant dient contant te worden afgerekend bij aflevering. Aanbetalingen zijn niet terugvorderbaar door het 

  bruidspaar ook niet als de dag niet doorgaat om welke reden dan ook.

- Na overeenstemming sturen wij u een factuur voor de aanbetaling en de boekingsovereenkomst.  

- Daar fotografie een creatief beroep is en je als fotograaf afhankelijk bent van omstandigheden en persoonlijke smaak, spreekt het voor zich dat bij ontevredenheid over de fotokwaliteit wij geen garantie 

  kunnen geven. U gaat dus een betalingsverplichting aan waarna wij onze uiterste best doen aan uw verwachtingen te voldoen.

- Het aanstaande echtpaar dient te zorgen voor een persoon die fungeert als contactpersoon voor de fotograaf. (Ceremonie meester, familie of een weddingplanner) Wij zijn op generlei aansprakelijk voor

  (emotionele of financiële) schade dat is opgelopen door overmacht of door onduidelijkheden vanuit de contactpersoon.


* Fair use polici. Bij productie of publicatie van bijzondere omvang worden er extra vergoedingen in rekening gebracht afhankelijk van de aard en de omvang.